Associate AIA, LEED Green Associate

 

Nansha Coastal Residential Towers

Location: Guangzhou, China